thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Norwegian audio in 2020

Transcribe Norwegian audio to text

Sonix is an online transcription service. Accurately convert your Norwegian audio to text today.
It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Convert your Norwegian audio to text
Start your free trial today and get 30 minutes free!

Trusted by over 100,000 professionals worldwide 📈

Google transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Microsoft transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Uber transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Harvard University transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Stanford University transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Yale University transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!The Wall Street Journal transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Le Monde transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!New York Public Radio transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!The Times transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Wired transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!CNBC transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Frankfurter Allgemeine transcribes their Norwegian audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!

How Sonix converts your Norwegian audio to text ⚙

Step 1
Upload your audio

Last opp lyden din

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Kunstig intelligens

Step 3
Transcript

transkripsjon

Step 4
Download

nedlasting

An automated transcription service for your Norwegian audio & video files 📂

Transcribe Norwegian audio

Businesses, students, education and research centers, and medical professionals all use transcription services such as Sonix to better see their Norwegian audio content as text. Presentations, podcasts, interviews, radio shows, movies, and videos all can benefit from being transcribed. Most popular search engines such as Google and bing are unable to properly index media files (audio and video files). Thus, they usually rely on the surrounding text on a webpage and assume that the content in these media files are somewhat related.

If you spend a bit more time and money to get a fast, accurate transcript with Sonix and post the resulting transcript on the webpage, it will help search engines better find and identify your content. Start transcribing your Norwegian audio and video files and posting the resulting interactive transcript in the Sonix SEO-friendly media player on your website. This will make it more searchable and rank higher online. As an example, Youtube videos with captions had about 15% more views than those without subtitles. With better rankings, more visitors are likely to visit and consume your content. Try transcribing your audio and video files today and get more traffic.

Overskrive norsk lyd

Bedrifter, studenter, utdannings- og forskningssentre, og medisinske fagfolk bruker alle transkripsjonstjenester som Sonix, for bedre å se sitt norske lydinnhold som tekst. Presentasjoner, podcaster, intervjuer, radioprogrammer, filmer og videoer kan alle ha nytte av å bli transkribert. Mest populære søkemotorer som Google og bing kan ikke indeksere mediefiler på riktig måte (lyd- og videofiler). Dermed stole de vanligvis på den omgivende teksten på en nettside og antar at innholdet i disse mediefilene er noe relatert.

Hvis du bruker litt mer tid og penger til å få et raskt, nøyaktig transkripsjon med Sonix og legge ut det resulterende transkripsjon på nettsiden, vil det hjelpe søkemotorene til å finne og identifisere innholdet ditt bedre. Begynn å transkribere dine norske lyd- og videofiler og legge inn det resulterende interaktive transkripsjonen i Sonix SEO-vennlig mediespiller på nettstedet ditt. Dette vil gjøre det mer søkbart og rangere høyere online. Som et eksempel hadde Youtube videoer med bildetekster ca 15% flere visninger enn de uten teksting. Med bedre rangeringer vil flere besøkende sannsynligvis besøke og konsumere innholdet ditt. Prøv å transkribere lyd- og videofiler i dag og få mer trafikk.

Norwegian is spoken in Norway and other parts of the world.

Sonix: Overskrive norsk lyd 🚀

Sonix transcribes your audio and video files so they are easy to search, edit, and share. Sonix is an online, automatic transcription software for quickly converting your Norwegian audio and video files into text.

 Sign up today and start transcribing.

Start transcribing now

Includes 30 minutes of free transcription

The best automated transcription service in 2020 🚀

Easily convert your audio to text with Sonix

Sonix transcribes, timestamps, and organizes your audio and video files so they are easy to search, edit, and share. Start your free trial today—all features included, no credit card required.

Try Sonix for freeIncludes 30 minutes of free transcription

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. You can also visit our Support Center for tips, articles, and videos.

Visit our Help Center