thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Dutch video in 2021

Transcribe Dutch video to text

Sonix uses the most advanced cutting edge automated transcription algorithms to transcribe your Dutch video files. Accurately convert your Dutch video to text today. It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Transcribe Dutch videos now
Your free trial starts today with 30 minutes free!

Automated transcription used by 100,000+ customers worldwide πŸ“ˆ

 • Google transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Microsoft transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Uber transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Wall Street Journal transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Stanford University transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Yale University transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Le Monde transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • New York Public Radio transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • The Times transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Wired transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • CNBC transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Frankfurter Allgemeine transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • Princeton University transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online
 • University of Southern California (USC) transcribes their Dutch video to text with Sonix. Sonix is the best automated transcription service for video files online

How Sonix converts your Dutch video to text βš™

Step 1
Upload your video

Upload uw audio

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Kunstmatige intelligentie

Step 3
Transcript

Vertaling

Step 4
Download

Download

Best-in-class automated transcription service for your Dutch video files πŸ“‚

Transcribe Dutch audio

Sonix is helping journalists worldwide to better organize all of their recordings and media files. As a journalist, you are constantly interviewing sources for all of your stories and those audio files do add up. It’s really difficult to skim through an audio file to capture and identify that sound bite to share with your readers or viewers. By using an automated transcription software like Sonix, you can leverage powerful artificial intelligence algorithms to convert these Dutch audio files to indexable text files.

In addition, since each word is timestamped, you can easily search for the exact moment when a specific topic was discussed. Aside from other transcripts provided by other services, you can immediately click on the word and hear the audio of what was said. This helps you get a better sense of the context of the particular quote. With Sonix, you can quickly write that award winning article and make your deadlines.

Nederlandse audio transcriberen

Sonix helpt journalisten wereldwijd om al hun opnames en mediabestanden beter te organiseren. Als journalist interview je constant bronnen voor al je verhalen en die audiobestanden kloppen. Het is erg moeilijk om door een audiobestand te bladeren om die soundbite vast te leggen en te identificeren om te delen met je lezers of kijkers. Door een geautomatiseerde transcriptiesoftware zoals Sonix te gebruiken, kunt u gebruikmaken van krachtige algoritmen voor kunstmatige intelligentie om deze Nederlandse audiobestanden te converteren naar indexeerbare tekstbestanden.

Omdat elk woord een tijdstempel heeft, kunt u bovendien eenvoudig zoeken naar het exacte moment waarop een specifiek onderwerp werd besproken. Afgezien van andere transcripties die door andere services worden aangeboden, kunt u meteen op het woord klikken en de audio van wat er is gezegd, horen. Dit helpt je om een ​​beter beeld te krijgen van de context van het betreffende citaat. Met Sonix kunt u snel dat bekroonde artikel schrijven en uw deadlines bepalen.

Dutch is spoken in Netherlands, Belgium, Aruba, Cruacao, Sint Maarten, Suriname, and parts of France, Germany, South Africa, Namibia, and Indonesia.

Frequently asked questions about transcribing Dutch video files πŸ“

How long does it take to transcribe a 30 minute Dutch video file?

It will take about 5-6 minutes for our advanced Artificial Intelligence system to give you a fully automated transcript in Dutch. We'll send you an email to let you know when the Dutch transcript is done so you don't have to sit around and wait.

How much does it cost to transcribe an hour's worth of Dutch videos?

Transcribing an hour of Dutch videos, will cost you $5.00 USD with a premium subscription. We also have pay-as-you-go plans. Transcribing with Sonix is really affordable.

More details on the Sonix pricing page

What customers say about Sonix's automated transcription πŸ’˜

4.98 rating from 155 reviews
The highest accuracy I have ever achieved through similar services.
Unbelievable! Wow, it's amazing. Really amazing. I didn't believe it so I wanna test something and I got actually result I wanted. Amazing!
I thought it was absolutely amazing, flawless.
This is the greatest transcription service I've ever seen. I am so pleased with the results and I am recommending your services 100 out of 10.
You guys were SO easy to use. Competitors made my life so complicated but you guys were a breeze to work with!
Sonix is AWESOME and extremely accurate. This software has it all. I wish that all of the software that I use on a daily basis had the complete and thoughtfully created functionality of Sonix!

Want to see more testimonials?
We have a lot more customer testimonials

Accurately transcribe your Dutch video with Sonix πŸš€

Sonix transcribes your audio and video files in over 37 languages so they are easy to search, edit, and share. Sonix is an online, automatic transcription service that helps you quickly and accurately convert your Dutch video files to text. Sign up today and start transcribing.

Fast, accurate automated transcription

Includes 30 minutes of free transcription

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. You can also visit our Support Center for tips, articles, and videos.

Visit our Help Center