thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Slovak audio in 2020

Transcribe Slovak audio to text

Sonix is an online transcription service. Accurately convert your Slovak audio to text today. It is easy, affordable, beautiful, and only takes a few minutes.

Transcribe your Slovak audio now
Start your free trial today and get 30 minutes free!

Transcription trusted by over 100,000 professionals worldwide 📈

Google transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Microsoft transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Uber transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Harvard University transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Stanford University transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Yale University transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!The Wall Street Journal transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Le Monde transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!New York Public Radio transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!The Times transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Wired transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!CNBC transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!Frankfurter Allgemeine transcribes their Slovak audio to text with Sonix, the best automated transcription service online. You should too!

How Sonix converts your Slovak audio to text ⚙

Step 1
Upload your audio

Nahrajte zvuk

Step 2
Artificial intelligence by Sonix

Umela inteligencia

Step 3
Transcript

odpis

Step 4
Download

Stiahnuť ▼

An automated transcription service for your Slovak audio & video files 📂

Transcribe Slovak audio

Many companies, groups, and associations have valuable video and audio resources available for the employees and members. And each online course, webinar, and conference recording needs to be appropriately catalogued and named. Most of these systems do not provide transcripts of these recordings and for the ones that do, they are simple text files that accompany the mp3 or mov recordings. Currently, employees and members will know what the files contain in terms of content, but might spend hours trying to find the exact snippet of content to use in a presentation.

WIth automated transcription improving in both speed, accuracy, and cost. Most of these information treasure troves can be appropriately indexed so they are easier to search and maintain. Start by converting your Slovak audio and videos to text and let Sonix host these files on our secure servers. The information critical to your organization will be better organized and accessible for all employees/members even those with hearing loss and other disabilities.

Prepis slovenského zvuku

Mnoho spoločností, skupín a združení má k dispozícii cenné video a zvukové zdroje pre zamestnancov a členov. Každý online kurz, webináre a konferenčné nahrávky musia byť vhodne katalogizované a pomenované. Väčšina týchto systémov neposkytuje prepisy týchto nahrávok a pre tie, ktoré to robia, sú to jednoduché textové súbory, ktoré sprevádzajú nahrávky mp3 alebo mov. Zamestnanci a členovia v súčasnosti vedia, čo obsahujú súbory z hľadiska obsahu, ale mohli by stráviť hodiny, keď sa snažia nájsť presný útržok obsahu, ktorý sa má použiť v prezentácii.

S automatickým transkripciou, ktorá zlepšuje rýchlosť, presnosť a cenu. Väčšina týchto informačných pokladov môže byť vhodne indexovaná, takže je ľahšie vyhľadávať a udržiavať. Začnite konverziou slovenského zvuku a videa na text a nechajte Sonix hosťovať tieto súbory na našich bezpečných serveroch. Informácie dôležité pre vašu organizáciu budú lepšie organizované a prístupné pre všetkých zamestnancov / členov aj tých, ktorí majú stratu sluchu a iné postihnutia.

Slovak is spoken in Slovakia and Czech Republic.

Quickly transcribe your Slovak audio with Sonix 🚀

Sonix transcribes your audio and video files in over 37 languages so they are easy to search, edit, and share. Sonix is an online, automatic transcription software for quickly converting your Slovak audio and video files to text. Sign up today and start transcribing.

Fast, accurate automated transcription

Includes 30 minutes of free transcription

Transcribe and translate confidently knowing you’re backed by our award-winning team who is ready to answer your questions. You can also visit our Support Center for tips, articles, and videos.

Visit our Help Center