thin_microphone-0611

Sonix é a melhor maneira de transcrever Slovak áudio em 2020

Transcrever Slovak áudio para texto

Sonix é um serviço de transcrição online. Converta com precisão o seu áudio Slovak em texto hoje. É fácil, acessível, bonito, e leva apenas alguns minutos.

Transcreva seu áudio Slovak agora
Comece seu teste gratuito hoje mesmo e receba 30 minutes grátis!

Transcrição confiada por mais de 100.000 profissionais em todo o mundo 📈

 • Google transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Microsoft transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Uber transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • The Wall Street Journal transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Stanford University transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Yale University transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Le Monde transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • New York Public Radio transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • The Times transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Wired transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • CNBC transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • Frankfurter Allgemeine transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line
 • University of Southern California (USC) transcreve seu áudio Slovak para texto com Sonix, o melhor serviço de transcrição automatizado on-line

Como o Sonix converte seu áudio Slovak em texto ⚙

Passo 1
Carregue o seu áudio

Nahrajte zvuk

Passo 2
Inteligência artificial por Sonix

Umela inteligencia

Passo 3
Transcrição

odpis

Passo 4
Baixar

Stiahnuť ▼

Um serviço de transcrição automatizado para seus arquivos Slovak áudio e vídeo 📂

Transcribe Slovak audio

Many companies, groups, and associations have valuable video and audio resources available for the employees and members. And each online course, webinar, and conference recording needs to be appropriately catalogued and named. Most of these systems do not provide transcripts of these recordings and for the ones that do, they are simple text files that accompany the mp3 or mov recordings. Currently, employees and members will know what the files contain in terms of content, but might spend hours trying to find the exact snippet of content to use in a presentation.

WIth automated transcription improving in both speed, accuracy, and cost. Most of these information treasure troves can be appropriately indexed so they are easier to search and maintain. Start by converting your Slovak audio and videos to text and let Sonix host these files on our secure servers. The information critical to your organization will be better organized and accessible for all employees/members even those with hearing loss and other disabilities.

Prepis slovenského zvuku

Mnoho spoločností, skupín a združení má k dispozícii cenné video a zvukové zdroje pre zamestnancov a členov. Každý online kurz, webináre a konferenčné nahrávky musia byť vhodne katalogizované a pomenované. Väčšina týchto systémov neposkytuje prepisy týchto nahrávok a pre tie, ktoré to robia, sú to jednoduché textové súbory, ktoré sprevádzajú nahrávky mp3 alebo mov. Zamestnanci a členovia v súčasnosti vedia, čo obsahujú súbory z hľadiska obsahu, ale mohli by stráviť hodiny, keď sa snažia nájsť presný útržok obsahu, ktorý sa má použiť v prezentácii.

S automatickým transkripciou, ktorá zlepšuje rýchlosť, presnosť a cenu. Väčšina týchto informačných pokladov môže byť vhodne indexovaná, takže je ľahšie vyhľadávať a udržiavať. Začnite konverziou slovenského zvuku a videa na text a nechajte Sonix hosťovať tieto súbory na našich bezpečných serveroch. Informácie dôležité pre vašu organizáciu budú lepšie organizované a prístupné pre všetkých zamestnancov / členov aj tých, ktorí majú stratu sluchu a iné postihnutia.

Slovak is spoken in Slovakia and Czech Republic.

O que os clientes dizem sobre a transcrição automatizada da Sonix 💘

4.98 avaliação de 155 avaliações
The UI experience is fantastic! It's quick and easy to understand. Plus it's web based so I can switch between my desktop and laptop easily.
It is so easy to use, very intuitive. Everything 'works'. It is so simple and hassle-free.
Super easy interface, easy to upload and great results.
Your product is amazing, I love so many features including the video capture on the side, ability to change the transcript as you go, highlighting, downloading audio files... SEARCHING TRANSCRIPTS
The fact that your service can export text as subtitles and can match the subtitles to the paragraphs in the transcript is just great! Also, the text editor is just awesome. The fact it bonds text and timing in the video so I can check and compare what was pronounced and what was recognized is truly fantastic.
Your software is absolutely mind blowing. It is worth every penny!

Transcreva rapidamente seu áudio Slovak com o Sonix 🚀

O Sonix transcreve seus arquivos de áudio e vídeo em mais de 37 idiomas para que eles sejam fáceis de pesquisar, editar e compartilhar. Sonix é um software de transcrição automática online para converter rapidamente seus arquivos de áudio e vídeo em texto. Inscreva-se hoje e comece a transcrever.

Transcrição automatizada rápida e precisa

Incluem 30 minutos de transcrição gratuita

Transcreva e traduza com confiança sabendo que você tem o apoio de nossa equipe premiada que está pronta para responder às suas perguntas. Você também pode visitar nosso Centro de Suporte para obter dicas, artigos e vídeos.

Visite nossa Central de Ajuda