thin_microphone-0611

Sonix is the best way to transcribe Swedish in 2019

Transcribe Swedish audio & video

Sonix is an online transcription tool powered by Artificial Intelligence that accurately converts Swedish audio to text. It is easy, affordable, and only takes a few minutes.

Start transcribing in Swedish

Free Trial: your first 30 minutes are free
$6/hr afterwards with subscription

Trusted by over 100,000 professionals worldwide 📈

Google transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Microsoft transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Uber transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Harvard University transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Stanford University transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Yale University transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online The Wall Street Journal transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Le Monde transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online New York Public Radio transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Techcrunch transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online The Times transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Wired transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online CNBC transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online Frankfurter Allgemeine transcribes their Swedish audio to text with Sonix, the best automated transcription service online

How Sonix converts your Swedish audio to text ⚙

1. Ladda upp ditt ljud

Upload your audio

2. Artificiell intelligens

Artificial intelligence by Sonix

3. Transkript

Transcript

4. Ladda ner

Download

Sonix transcribes your Swedish audio & video files 📝

Transcribe Swedish audio

Sonix has been reviewed as the best automated speech-to-text software on the market. Whether you narrate stories, conduct audio or video interviews, or have your own podcast, Sonix can transcribe your files in less than 6 minutes. Transcription used to be a big pain, but now it’s fast, easy, and affordable.

Sonix’s proprietary algorithms apply the latest artificial intelligence to create accurate transcripts. We specialize in multispeaker files as well as accents. Once you receive a transcript from Sonix, there are useful tools for you to organize, manage, export, and edit your audio, video, and text content. We are re-imagining how media is created and shared.

Transkribera svensk ljudfil

Sonix har granskats som den bästa automatiserade mjukvaran på marknaden. Oavsett om du berättar historier, genomför ljud eller video intervjuer eller har egen podcast kan Sonix skriva ut dina filer på mindre än 6 minuter. Transkription brukade vara en stor smärta, men nu är det snabbt, enkelt och överkomligt.

Sonixs egna algoritmer tillämpar den senaste artificiella intelligensen för att skapa exakta transkript. Vi är specialiserade på multispeaker-filer samt accenter. När du har fått ett transkript från Sonix finns det användbara verktyg för att organisera, hantera, exportera och redigera ljud, video och textinnehåll. Vi föreställer oss hur media skapas och delas.

Swedish is spoken in Sweden, Finland, Åland Islands, and Estonia.

Transcribe Swedish audio with Sonix 🚀

Sonix transcribes your audio and video files so they are easy to search, edit, and share. Transcribe Swedish audio & video quickly and accurately. Sign up today and start transcribing.