thin_microphone-0611

Sonix est le meilleur moyen de transcrire Armenian audio dans 2021

Transcribe Armenian audio en texte

Sonix est un service de transcription en ligne. Convertissez précisément votre Armenian audio en texte aujourd'hui. C'est facile, abordable, beau, et ne prend que quelques minutes.

Transcrivez votre son Armenian maintenant
Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui et obtenez 30 minutes gratuitement !

Transcription approuvée par plus de 100 000 professionnels dans le monde 📈

 • Google transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Microsoft transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Uber transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • The Wall Street Journal transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Stanford University transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Yale University transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Le Monde transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • New York Public Radio transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • The Times transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Wired transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • CNBC transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • Frankfurter Allgemeine transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne
 • University of Southern California (USC) transcrit leur  Armenian audio en texte avec Sonix, le meilleur service de transcription automatisée en ligne

Comment Sonix convertit votre Armenian audio en texte ⚙

Pas 1
Téléchargez votre audio

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Pas 2
Intelligence artificielle par Sonix

Արհեստական բանականություն

Pas 3
Transcription

Ձայնագրություն

Pas 4
Télécharger

Ներբեռնում

Un service de transcription automatisé pour votre Armenian fichiers audio et vidéo 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

Ce que disent les clients à propos de la transcription automatisée de Sonix 💘

  4.98 note de 197 commentaires
Your product is amazing and transcribed my files almost all accurately!
I’m stunned how much easier it makes life. I worked on documentary films and it cost us a fortune to have the interviews transcribed. The idea that this exists is mind-boggling to me.
Having tried numerous transcription services, this was undoubtedly the best. There were features (such as the synching up of the audio to the words for review) that I hadn’t ever hoped to find.
This is the greatest transcription service I've ever seen. I am so pleased with the results and I am recommending your services 100 out of 10.
The process was super easy. I liked that you can upload video file without stripping away the audio first to do it, this of course saves production time. Great job overall for sure!!!
I had tried several other software that worked poorly, and was so impressed how well Sonix worked!

Vous voulez voir plus de témoignages ?
Nous avons beaucoup plus de témoignages de clients

Transcrivez rapidement votre Armenian audio avec Sonix 🚀

Sonix transcrit et traduit automatiquement vos fichiers audio et vidéo dans plus de langues {v_language_count}. Recherchez, modifiez et partagez facilement vos fichiers multimédias. Sonix est un logiciel de transcription automatique en ligne pour convertir rapidement vos fichiers audio et vidéo en Armenian en texte. Rapide, précis et abordable. Des millions d'utilisateurs de partout dans le monde.

Transcription automatisée rapide et précise

Include 30 minutes de transcription gratuite

Transcrire et traduire en toute confiance en sachant que vous êtes soutenu par notre équipe primée qui est prête à répondre à vos questions. Vous pouvez également visiter notre Centre de support pour obtenir des conseils, des articles et des vidéos.

Visitez notre centre d'aide