thin_microphone-0611

Sonix is de beste manier om te transcribe Armenian audio in 2021

Transcribe Armenian audio naar tekst

Sonix is een online transcriptie dienst. Converteer uw Armenian audio nauwkeurig naar tekst vandaag. Het is gemakkelijk, betaalbaar, mooi en duurt slechts een paar minuten.

Transcribeer uw Armenian audio nu
Begin vandaag nog met je gratis proefperiode en krijg 30 minutes gratis!

Transcriptie vertrouwd door meer dan 100.000 professionals wereldwijd 📈

 • Google transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Microsoft transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Uber transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • The Wall Street Journal transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Stanford University transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Yale University transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • University of California in Los Angeles (UCLA) transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Le Monde transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • New York Public Radio transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • The Times transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Wired transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • CNBC transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • Frankfurter Allgemeine transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online
 • University of Southern California (USC) transcribeert hun Armenian audio naar tekst met Sonix, de beste geautomatiseerde transcriptieservice online

Hoe Sonix uw Armenian audio converteert naar tekst ⚙

Stap 1
Upload uw audio

Վերբեռնեք ձեր աուդիոն

Stap 2
Kunstmatige intelligentie door Sonix

Արհեստական բանականություն

Stap 3
Afschrift

Ձայնագրություն

Stap 4
Downloaden

Ներբեռնում

Een geautomatiseerde transcriptieservice voor uw Armenian audio- en videobestanden 📂

Transcribe Armenian audio

Do you have a lot of recordings in Armenian, but do not know what was said on those recordings? With Sonix, you can quickly and accurately transcribe your Armenian audio and video files. Simply upload your Armenian audio or video files to Sonix and we'll use the latest artificial intelligence (and our latest Armenian language models) to convert the spoken word to text.

Within minutes, you'll see an Armenian transcript and quickly identify key moments and phrases in our powerful online editor. Just click on the word in Armenian, and you can immediately skip to that moment in your audio/video file. To make your Armenian transcription experience great, Sonix supports many different audio and video filetypes. You can also upload specific custom words and phrases so that we can prioritize them during the transcription process.

Արտագրեք հայերեն աուդիո

Դուք հայերենով շատ ձայնագրություններ ունե՞ք, բայց չգիտեք, թե ինչ է ասվել այդ ձայնագրությունների վրա: Sonix- ի միջոցով դուք կարող եք արագ և ճշգրիտ արտագրել ձեր հայկական աուդիո և վիդեո ֆայլերը: Պարզապես վերբեռնեք ձեր հայկական աուդիո կամ վիդեո ֆայլերը Sonix- ում, և մենք կօգտագործենք վերջին արհեստական բանականությունը (և մեր վերջին հայերեն լեզվով մոդելները) ՝ խոսակցական խոսքը տեքստի վերածելու համար:

Մի քանի րոպեի ընթացքում դուք կտեսնեք հայերեն տառադարձություն և արագորեն կճանաչեք առանցքային պահերն ու արտահայտությունները մեր հզոր առցանց խմբագրում: Պարզապես կտտացրեք հայերեն բառի վրա և կարող եք անմիջապես անցնել այդ պահը ձեր աուդիո / վիդեո ֆայլում: Որպեսզի ձեր հայերեն արտագրման փորձը հիանալի լինի, Sonix- ն աջակցում է աուդիո և վիդեո տարբեր տեսակի ձևերի: Կարող եք նաև վերբեռնել հատուկ հարմարեցված բառեր և արտահայտություններ, որպեսզի արտագրման գործընթացում մենք կարողանանք դրանք գերադասել:

Armenian is spoken in Republic of Armenia, Nagorno-Karabakh Republic, Russia, Georgia, Lebanon, Iran, Syria, Turkey, Egypt and United States.

Wat klanten zeggen over de geautomatiseerde transcriptie van Sonix 💘

4.98 beoordeling van 197 recensies
No joke, this is the best service out there for qualitative research that involves a lot of audio primary data, and I’ve tried a lot of alternatives.
Holy Cow. It works. This just saved me freaking DAYS of my life. I am totally getting a Sonix tattoo now!
Really fast to transcribe our audio files with high accuracy, we just had to correct some small words. I like the layout of the website, how pleasing to the eye and easy it is to edit your files, nothing was complicated and I wasn't ever 'stuck' on something and didn't know where to click etc, it was my first time ever using something like this and it was a breeze!
The process was super easy. I liked that you can upload video file without stripping away the audio first to do it, this of course saves production time. Great job overall for sure!!!
Very accurate transcription, ease of use and customer service. Price was also very reasonable.
I love it! It basically nailed every word.

Wil je meer getuigenissen zien?
We hebben veel meer getuigenissen van klanten

Transcribeer snel uw Armenian audio met Sonix 🚀

Sonix transcribeert en vertaalt automatisch je audio- en videobestanden in meer dan 37 talen. Eenvoudig zoeken, bewerken en delen van uw mediabestanden. Sonix is een online, automatische transcriptiesoftware voor het snel converteren van uw Armenian audio- en videobestanden naar tekst. Snel, nauwkeurig en betaalbaar. Miljoenen gebruikers van over de hele wereld.

Snelle, nauwkeurige geautomatiseerde transcriptie

Inclusief 30 minuten gratis transcriptie

Transcribeer en vertaal vol vertrouwen in de wetenschap dat u wordt ondersteund door ons bekroonde team dat klaar is om uw vragen te beantwoorden. U kunt ook een bezoek brengen aan ons Support Center voor tips, artikelen en video's.

Bezoek ons Helpcentrum