thin_microphone-0611

Sonix - лучший способ транскрибировать Vietnamese аудио в 2021

Транскрипция Vietnamese аудио в текст

Sonix - это онлайн-сервис транскрипции. Точная конвертация аудиоданных Vietnamese в текст сегодня. Это легко, доступно, красиво и занимает всего несколько минут.

Транскрипту Vietnamese аудио сейчас
Начните бесплатную пробную версию сегодня и получте 30 minutes бесплатно!

Транскрипция, которой доверяют более 100 000 специалистов по всему миру 📈

 • Google транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Microsoft транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Uber транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • The Wall Street Journal транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Stanford University транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Yale University транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • University of California in Los Angeles (UCLA) транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Le Monde транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • New York Public Radio транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • The Times транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Wired транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • CNBC транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • Frankfurter Allgemeine транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн
 • University of Southern California (USC) транскрибирует их Vietnamese аудио в текст с Sonix, лучший сервис автоматической транскрипции онлайн

Как Sonix преобразует ваш аудио Vietnamese в текст ⚙

Шаг 1
Загрузите аудио

Tải lên âm thanh của bạn

Шаг 2
Искусственный интеллект Sonix

Trí tuệ nhân tạo

Шаг 3
Стенограмма

Bảng điểm

Шаг 4
Скачать

Tải về

Автоматизированная служба транскрипции для ваших аудио- и видеофайлов: Vietnamese 📂

Transcribe Vietnamese audio

The world keeps recording more and more audio and video. But storing and indexing these digital assets is getting more and more necessary. For most people, they don't care and they just dump everything into a random folder and will deal with it later. However, for professionals, they recognize that by having a great storage and indexing system can be the difference maker for their workflows and archival needs. That's where automated transcription comes into play.

Sonix is the best online, automated transcription service. With high accuracy and affordability, you can quickly and easily store, index, and polish your transcripts. Simply upload your audio or video file and select Vietnamese as the spoken language. Our high-powered algorithms will do all of the hard work and transcribe your audio/video files in minutes. You can then quickly search and export your transcripts in a variety of formats that would best suit your needs. It's that easy. Plus, Sonix offers a free trial so you can see if our system is best for your use case. Try Sonix today.

Phiên âm tiếng việt

Thế giới tiếp tục ghi âm ngày càng nhiều âm thanh và video. Nhưng lưu trữ và lập chỉ mục các tài sản kỹ thuật số này ngày càng cần thiết hơn. Đối với hầu hết mọi người, họ không quan tâm và họ chỉ đổ mọi thứ vào một thư mục ngẫu nhiên và sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, họ nhận ra rằng bằng cách có một hệ thống lưu trữ và lập chỉ mục tuyệt vời có thể là người tạo ra sự khác biệt cho quy trình công việc và nhu cầu lưu trữ của họ. Đó là nơi phiên âm tự động phát huy tác dụng.

Sonix là dịch vụ sao chép tự động, trực tuyến tốt nhất. Với độ chính xác và khả năng chi trả cao, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ, lập chỉ mục và đánh bóng bảng điểm của mình. Chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video của bạn và chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ nói. Các thuật toán mạnh mẽ của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc khó khăn và sao chép các tệp âm thanh / video của bạn trong vài phút. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và xuất bảng điểm của mình theo nhiều định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nó là dễ dàng. Thêm vào đó, Sonix cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn có thể xem hệ thống của chúng tôi có phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn hay không. Hãy thử Sonix ngay hôm nay.

Vietnamese is spoken in Vietnam.

Что говорят клиенты об автоматизированной транскрипции Sonix 💘

4.98 рейтинг от 197 отзывов
I’m blown away by how accurate it was.
Holy Cow. It works. This just saved me freaking DAYS of my life. I am totally getting a Sonix tattoo now!
I loved that Sonix supports so many languages. I've been working on a project that involves speakers of 6 different languages and it allows me to translate everything into English natively, saving me so much time!
Very accurate transcription, ease of use and customer service. Price was also very reasonable.
The UI is da bomb with so many great features including the one where I can highlight a passage and download as a clip. So very useful! It’s editing and transcription combined!!
Sonix is by far the best transcription tool I have ever used.

Хотите увидеть больше отзывов?
У нас гораздо больше отзывов клиентов

Быстро транскрибируй звуко Vietnamese с помощью Sonix 🚀

Sonix автоматически транскрибирует и переводит ваши аудио и видео файлы на языках сверх 37. Легко ищите, редактируйте и делитесь своими мультимедийными файлами. Sonix — это онлайн-программное обеспечение для автоматической транскрипции, позволяющее быстро конвертировать ваши аудио- и видеофайлы в текст. Быстро, точно и доступно. Миллионы пользователей со всего мира.

Быстрая и точная автоматическая транскрипция

Включае 30 минут бесплатной транскрипции

Позвольте нашей службе поддержки помочь вам со всеми вашими вопросами автоматической транскрипции. На фото: Кристин Ли

Транскрибируйте и переводите уверенно, зная, что вас поддерживает наша удостоенная наград команда, которая готова ответить на ваши вопросы. Получите немедленную помощь, посетив наш Справочный центр, ресурсов, учебники, и Введение в видео Sonix.

Посетите наш Справочный центр