Transcriptie opmaak: Deskundige tips om de toegankelijkheid van uw inhoud te vergroten

Transcriptie opmaak

Van podcastproducenten tot advocatenkantoren, veel beroepen vertrouwen op transcriptiediensten om audio-inhoud om te zetten in een leesbaar formaat. Het gaat echter niet alleen om het omzetten van gesproken woorden in geschreven woorden; een goede transcriptieopmaak speelt een even belangrijke rol. 

Terwijl we dieper ingaan op de nuances van de richtlijnen voor opmaak, ontdek je hoe de juiste opmaak de waarde van je transcripties kan verhogen. Zet je schrap en laten we samen met Sonix, de pionier op het gebied van geautomatiseerde transcriptiesoftware met AI, de transcriptieopmaak onder de loep nemen.

Wat is transcriptieopmaak?

Een transcriptie is een geschreven versie van audio of spraak, en transcriptieopmaak is de methode voor het organiseren en structureren van getranscribeerde tekst, volgens specifieke regels en standaarden. Het is niet genoeg om spraak om te zetten in tekst; de getranscribeerde gegevens moeten gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn.

Richtlijnen voor transcriptieopmaak: Een gids voor experts

Transcriptieopmaak gaat over het vastleggen van de essentie van het gesproken woord op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te volgen is. Maar hoe bereiken we dit? Het antwoord ligt in het begrijpen en implementeren van praktische richtlijnen voor transcriptieopmaak. 

Of je nu een doorgewinterde transcribent of een beginner bent, deze richtlijnen van experts helpen je om elke keer weer hoogwaardige, goed geformatteerde transcripties af te leveren.

Consistente interpunctie en hoofdletters

Het is van het grootste belang dat de interpunctie en het hoofdlettergebruik overal in een transcript gelijk zijn. Het verbetert niet alleen de leesbaarheid, maar garandeert ook de nauwkeurigheid van de inhoud. Elk transcript moet van het begin tot het einde een consistente opmaak hebben, omdat plotselinge veranderingen lezers in verwarring kunnen brengen en kunnen leiden tot mogelijk verlies van informatie. 

Houd je bovendien aan één opmaak en vermijd parafraseren om er zeker van te zijn dat je de ideeën van de spreker nauwkeurig weergeeft. Grammaticale bewerkingen of het verwijderen van opvulwoorden mag alleen op verzoek.

Tijdstempels en plaatsing van tijdcodes

Nauwkeurige tijdstempels en tijdcodes maken het makkelijker voor lezers om specifieke delen van de opgenomen inhoud te vinden. Tijdstempels spelen ook een cruciale rol tijdens het nakijken, bewerken en ondertitelen. Een gemiddelde tijdstempel wordt elke 30 seconden geplaatst tijdens transcriptie, wat kan variëren afhankelijk van de eisen van de klant. Door consequent tijdstempels te gebruiken, wordt het eenvoudiger voor iemand om direct naar het gewenste gedeelte in het audiobestand te springen.

Omgaan met onhoorbare of onduidelijke secties

Transcriptie kan ingewikkelder zijn, vooral als je te maken hebt met onhoorbare of onduidelijke delen van een audiobestand. Een manier om met deze gedeelten om te gaan is door verschillende haakjes te gebruiken om je onzekerheid over gesproken woorden aan te geven. Wees echter voorzichtig met het gebruik van deze voorziening. Streef ernaar om alle woorden nauwkeurig op te nemen, ongeacht of ze vreemd, onhoorbaar of fonetisch uitdagend zijn. 

Omgaan met meerdere sprekers

Het transcriberen van audio met meerdere sprekers kan unieke uitdagingen met zich meebrengen. De sleutel tot het behouden van duidelijkheid is het consistent labelen van alle sprekers in het transcript. Zorg voor een sleutel aan het begin om alle betrokken personen te identificeren en gebruik beschrijvende labels om te voorkomen dat de lezer in de audio moet zoeken om de karakters te begrijpen.

Transcriptie van non-verbale geluiden

Non-verbale geluiden hebben vaak een cruciale context in een gesprek. Daarom is het nauwkeurig transcriberen van deze geluiden een integraal onderdeel van het transcriptieproces. Aanhoudende geluiden die de dialoog of het verhaal niet verstoren, moeten worden aangegeven aan het begin van het transcript. Gebruik haakjes om aan te geven of iemand boos is, schreeuwt, een grapje maakt of andere toonvariaties gebruikt.

Speciale opmaak voor specifieke sectoren of behoeften

Verschillende industrieën kunnen specifieke opmaakvereisten hebben. Deze kunnen variëren, afhankelijk van of de transcripties onder andere bedoeld zijn voor onderzoekspapers, het ondertitelen van video's of digitale marketingcampagnes. Verbatim transcriptie is bijvoorbeeld de meest basale vorm van transcriptie, waarbij het de bedoeling is om alles wat je hoort in het audiobestand vast te leggen, inclusief opvulwoorden en voegwoorden in beginzinnen. Inzicht in de behoeften en verwachtingen van de klant is cruciaal bij het kiezen van het juiste transcriptieformaat.

Tips voor nauwkeurige audiotranscripties

Nauwkeurigheid in transcriptie gaat verder dan alleen het omzetten van audiobestanden in tekst. Het omvat het begrijpen van de basisregels en vereisten voor het opmaken van transcripties. Het volgen van deze regels zorgt ervoor dat je transcripties acceptabel en leesvriendelijk zijn en voldoen aan de verwachtingen van je publiek. Van het kiezen van de juiste opmaak, het omgaan met onduidelijke passages en het omgaan met meerdere sprekers tot het transcriberen van non-verbale geluiden, al deze elementen dragen bij aan het maken van nauwkeurige transcripties van hoge kwaliteit.

Richtlijnen voor het opmaken van transcripties in verschillende formaten

Elk transcriptieproject is uniek en vereist een andere opmaak op basis van het type inhoud en het beoogde gebruik. Gespecialiseerde indelingen zoals Binary Code, APA en Excel hebben elk hun eigen vereisten. Hier lees je hoe je ze allemaal kunt benaderen:

Transcriptieopmaak in binaire code

Binaire code is een coderingssysteem dat gebruik maakt van de binaire cijfers 0 en 1 om een letter, cijfer of andere tekens in een computer of elektronisch apparaat weer te geven. Transcriberen in binair formaat is zeer specialistisch en is mogelijk niet vereist bij de meeste algemene transcriptiediensten.

Om de tekst in binaire code om te zetten, moet je elk teken in je tekst omzetten in het standaardnummer van de transcriptieopmaak binaire code en dat getal vervolgens omzetten in binaire code. Je kunt hiervoor online ASCII-naar-binaire conversieprogramma's gebruiken. Het is echter belangrijk om op te merken dat mensen binaire transcriptie niet kunnen lezen, en het wordt voornamelijk gebruikt voor gegevensoverdracht in computersystemen.

Transcriptie in APA-formaat

De stijl van de American Psychological Association (APA) wordt veel gebruikt in de sociale en gedragswetenschappen voor het opmaken van papers en het citeren van bronnen. Dit transcriptieformaat wordt vaak gebruikt voor interviews, verhalen, toespraken, podcasts en radio-uitzendingen. De niet-ingewijde vraagt zich misschien af: "Wat is de transcriptie voor het APA-formaat?".

Dit zijn de basisprincipes van het APA transcriptieformaat:

 • Identificatie spreker: Elke sprekerswissel moet worden behandeld als een nieuwe alinea, met de naam van de spreker vetgedrukt en een dubbele punt.
 • Tijdstempels: Tijdcodes kunnen tussen vierkante haken worden gezet op relevante intervallen of wanneer de spreker verandert.
 • Non-verbale communicatie: Alle relevante non-verbale communicatie of belangrijke achtergrondgeluiden moeten tussen vierkante haken worden genoteerd.
 • Onhoorbare en onuitgesproken inhoud: Iets wat gedempt is moet worden genoteerd als [onhoorbaar]. Als je raadt wat er gezegd is, zet het dan tussen vierkante haken met een vraagteken - [woord?].
 • Grammatica en vulwoorden: Tenzij het een woordelijk transcript is, worden opvulwoorden meestal weggelaten en grammaticale fouten gecorrigeerd.

Wat betreft het voorbeeldcitaat voor audiotranscriptie, varieert de aanpak op basis van de bron van het transcript:

 • Transcriptie toespraak: De naam van de spreker wordt beschouwd als de auteur. Als het transcript en het oorspronkelijke werk in verschillende jaren zijn gepubliceerd, vermeld dan beide jaren in het citaat, met het jaar ervoor eerst, gescheiden door een schuine streep. Het type transcript (bijv. "[Speech transcript]") staat tussen vierkante haken. De bron en URL van het transcript moeten ook worden vermeld.
 • Podcast Transcript: Bij een transcriptie van een interview wordt de naam van de presentator gebruikt als auteur. De specifieke datum van de podcast en het afleveringnummer (indien beschikbaar) moeten worden vermeld. De beschrijving "[Audio podcast transcript]" wordt gebruikt na de titel. De site die het transcript heeft gepubliceerd, inclusief alle URL's van het transcript.
 • Radio-uitzending Transcast: Gebruik de naam van de omroeper als auteur. De volledige datum van de radio-uitzending wordt vermeld, met de titel van het verhaal cursief gedrukt, gevolgd door "[Transcript radio-uitzending]". Vermeld de naam van de site die de uitzending heeft gepubliceerd en de URL.

Deze richtlijnen moeten gevolgd worden naast de basistranscriptieregels om te zorgen voor een grondige en accurate weergave van de audiovisuele inhoud in overeenstemming met de APA-standaarden.

Afschriftindeling in Excel

Een transcriptierapport in Excel wordt vaak gebruikt als de gegevens moeten worden geanalyseerd, vooral bij markt- of gebruikerservaringsonderzoek. Het is cruciaal om te begrijpen dat het transcriberen van tekst in een tabel, zoals een Excel-spreadsheet, complexer is dan tekst in paragrafen. 

De meeste transcriptiesoftware voert tekst in als platte tekst en ondersteunt tabellen niet. Exporteer de tekst als een CSV-tekstbestand (Tab-delimited Text of Comma Separated Values) om de tekst om te zetten naar een tabelformaat.

In een tekstbestand met tabs worden gegevens gescheiden door tabs die kolommen voorstellen, met één record per regel. In een CSV-tekstbestand (Comma Separated Values) worden de gegevens gescheiden door komma's die kolommen voorstellen, waarbij elke record op een regel staat. Deze indeling komt goed overeen met de rij- en kolomstructuur van Excel, wat een georganiseerde aanpak van transcriptie vergemakkelijkt.

Zo kun je transcripties opmaken in Excel:

 • Structuur van de rij: Elke rij staat voor een volledige gedachte of uitspraak. Een nieuwe rij begint wanneer de spreker een nieuw idee presenteert.
 • Kolomstructuur: Kolommen worden meestal onderverdeeld in 'Spreker', 'Tijdstempel', 'Transcriptie', 'Thema' of 'Waarneming'. De kolom 'Spreker' geeft aan wie er spreekt en de kolom 'Tijdstempel' legt vast wanneer de uitspraak is gedaan. De kolom 'Transcriptie' legt vast wat er gezegd is en de kolom 'Thema' of 'Observatie' noteert alle specifieke thema's of observaties met betrekking tot de uitspraak.
 • Non-verbale communicatie: Dit kan worden opgenomen in de kolom 'Transcriptie' tussen vierkante haken.

Door deze strategieën toe te passen, kan Excel een krachtig hulpmiddel zijn voor gedetailleerde transcriptieanalyse. Overleg altijd met de klant of raadpleeg de projectrichtlijnen om er zeker van te zijn dat je in het juiste formaat transcribeert.

Transcriptieopmaak voor visuele elementen

Transcriptieopmaak houdt in dat de presentatie van de transcriptietekst wordt bekeken om de bruikbaarheid ervan te maximaliseren. Visuele elementen, zoals duidelijke kopjes, opsommingstekens, tijdstempels, vet en cursief, kunnen de inhoud effectief organiseren, complexe informatie onderverdelen en de aandacht vestigen op belangrijke ideeën. Door een gestructureerd en visueel aantrekkelijk formaat te presenteren, kunnen lezers snel door de transcriptie navigeren, waardoor ze de essentiële delen van de inhoud kunnen identificeren en gemakkelijk kunnen volgen.

Leesbaarheid verbeteren met visuele opmaak

Visuele elementen voor het opmaken van transcripties kunnen helpen bij het opdelen van lange teksten in kleinere, beter verteerbare delen, waardoor het voor de lezer makkelijker wordt om de informatie te verwerken.

 • Gebruik van kop- en subkoppen: Het opsplitsen van de tekst met kop- en subkoppen organiseert niet alleen de inhoud, maar biedt de lezer ook een leidraad die hem helpt te anticiperen op het onderwerp van de volgende tekst.
 • Kogelpunten of nummering: Voor lijsten of opeenvolgende informatie kunnen opsommingstekens of nummering de inhoud vereenvoudigen, zodat elk punt apart opvalt. Dat kan vooral handig zijn bij een paneldiscussie of een transcriptie van een vergadering waarin meerdere punten worden besproken.
 • Vet en cursief: Door vet of cursief te gebruiken om nadruk te leggen, kun je de aandacht van de lezer vestigen op belangrijke punten of onderwerpen in de transcriptie. De naam van de spreker kan bijvoorbeeld vet worden weergegeven, zodat het makkelijker is om sprekerswisselingen te herkennen.
 • Tijdstempels: Het opnemen van tijdstempels op regelmatige tijdstippen of wanneer een spreker verandert in een transcriptie kan lezers helpen bij het volgen van een audio- of videobestand. Dat is vooral handig voor onderzoekers of studenten die een specifiek opnamegedeelte moeten opzoeken.
 • Non-verbale communicatie: Het beschrijven van non-verbale communicatie (zoals gelach, applaus of stilte) tussen vierkante haken kan een betekenisvolle context bieden en diepte toevoegen aan het transcript. Het kan ook helpen om een completer beeld te schetsen van de setting en de toon van de discussie.
 • Witte ruimte: Het strategisch gebruik van witruimte kan het algehele visuele uiterlijk van het transcript verbeteren en de ogen van de lezer minder belasten. Te veel tekst zonder onderbrekingen kan overweldigend zijn en het navigeren bemoeilijken.

Onberispelijke transcriptieopmaak met Sonix

Er is behoefte aan een betrouwbare tool die een foutloze transcriptie garandeert, en Sonix is er om die vraag te beantwoorden. Als geavanceerd AI-gestuurd transcriptie softwareSonix zet visuele mediabestanden naadloos om in nauwkeurige audiobeschrijvingen, waardoor een hoge getrouwheid aan de originele inhoud wordt gegarandeerd.

Wat bepaalt Sonix De integratie van een krachtige in-browser editor, gebruiksvriendelijke bewerkingstools en ondersteuning voor meer dan 38 talen verbeteren de verfijning van je transcripties. Met Sonix kun je gemakkelijk je opgepoetste transcript exporteren, waardoor je tijd en moeite bespaart terwijl je een product van superieure kwaliteit aflevert. 

Dus als het leveren van eersteklas transcripties je doel is, dan is de geavanceerde AI-aangedreven transcriptiesoftware van Sonix de oplossing. Ben je op zoek naar snelle, nauwkeurige transcriptieservices? Bekijk Sonix vandaag nog!

Nauwkeurige, geautomatiseerde transcriptie

Sonix gebruikt de nieuwste AI om geautomatiseerde transcripties in enkele minuten te produceren.
Transcriberen van audio- en videobestanden in meer dan 35 talen.

Probeer Sonix vandaag nog gratis uit

Inclusief 30 minuten gratis transcriptie

nl_NLDutch