Wetten en richtlijnen voor gesloten ondertiteling, uitgelegd

Voor veel mensen is kijken zonder ondertiteling tegenwoordig moeilijk voor te stellen. Of u nu in het vliegtuig naar uw favoriete programma kunt kijken of een buitenlandse film kunt begrijpen, dankzij ondertitels en bijschriften kunt u genieten van video-inhoud waartoe u anders niet in staat zou zijn.

Maar bijschriften gaan verder dan gemak - bijschriften stellen mensen met een gehoorbeperking in staat tv-programma's, films, nieuws en meer te bekijken. Daarom is het belangrijk om als maker van video-inhoud vertrouwd te raken met de wetgeving inzake bijschriften.

Dit artikel bespreekt de wetgeving inzake ondertiteling, wanneer deze van toepassing is en de gevolgen van het niet naleven ervan. We bespreken ook de beste manier om aan de normen voor ondertiteling te voldoen. Blijf scrollen voor meer! 

Wat is gesloten ondertiteling?

Gesloten ondertiteling (CC) is de tekst bij een tv-programma, film of andere videoclip. Het wordt gebruikt om alle relevante audio in de clip weer te geven, zoals gesproken dialoog en geluidseffecten zoals krakende vloeren of naderende voetstappen.

Bijschriften zijn er in de eerste plaats om kijkers te helpen het verhaal te begrijpen bij afwezigheid van geluid. Ze zijn wettelijk verplicht om de toegankelijkheid voor slechthorenden te vergroten. Bovendien kan gesloten ondertiteling er ook voor zorgen dat de video een grotere verscheidenheid aan mensen aanspreekt. Zo kunnen kijkers bijvoorbeeld buitenlandse films bekijken met gesloten ondertiteling in hun moedertaal. 

Soms geven mensen ook de voorkeur aan bijschriften, zodat ze geen belangrijke woorden in de dialoog missen. Dit is nuttig voor een video waarin de spreker snel praat of een dik accent heeft dat moeilijk te begrijpen is.

Closed Captioning vs Open Captioning vs Ondertiteling

Voordat we verder gaan, is het belangrijk onderscheid te maken tussen ondertiteling, open ondertiteling en ondertiteling. Want hoewel ze allemaal hetzelfde doel dienen, hebben ze subtiele verschillen.

Eenvoudig gezegd is gesloten ondertiteling optioneel - de kijker kan het aan- of uitzetten. Open bijschriften daarentegen zijn ingebed in de video; met andere woorden, ze maken deel uit van de clip zelf en zullen dus altijd verschijnen wanneer ze worden bekeken.

Hoe zit het dan met ondertitels? Het verschil zit hem in de details. Bij ondertiteling wordt ervan uitgegaan dat de video op stil staat; er worden dus ook geluidssignalen zoals voetstappen of het suizen van de wind weergegeven. Ondertitels daarentegen zijn er vooral ter ondersteuning van de dialoog - zij gaan ervan uit dat de kijker kijkt met het geluid aan.

De Wet voor gehandicapten

Het is onmogelijk om closed captioning te bespreken zonder het te hebben over de Americans with Disabilities Act (ADA). Deze wet, die in 1990 werd ondertekend, verplicht overheidsinstellingen, openbare diensten en particuliere bedrijven om mensen met een handicap, waaronder slechthorenden, gelijke kansen te bieden.

Waarom is dit relevant? De ADA-richtlijnen voor ondertiteling bestaan om te garanderen dat video-inhoud gemakkelijk toegankelijk is voor slechthorenden of mensen die hun gehoor volledig hebben verloren. Laten we eerst kijken naar de wetgeving inzake ondertiteling, en daarna bespreken we de richtlijnen. 

Wanneer is Closed Captioning wettelijk verplicht?

Gesloten ondertiteling is strikt wettelijk verplicht, en voorschriften bepalen wanneer en hoe gesloten ondertiteling moet plaatsvinden en door wie. Wat gebeurt er als u zich niet aan de wetgeving voor ondertiteling houdt? Niet-naleving kan leiden tot hoge boetes of rechtszaken.

In het algemeen zijn er vier gesloten ondertitelingswetten waaraan u moet voldoen.

 1. De eerste hebben we in een eerder hoofdstuk besproken - de Amerikanen met een handicap. In het bijzonder moet u voldoen aan de regels van titel II en III van de organisatie om naleving van de ADA te waarborgen. Gesloten ondertiteling, volgens deze twee richtlijnen, is van toepassing op zowel particuliere als openbare entiteiten die "publieksgerichte" video-inhoud vertonen, zowel offline als online.

De ADA heeft bijvoorbeeld strenge eisen voor gesloten ondertiteling voor streaming video die Netflix vóór 2010 negeerde. Dit leidde tot de ADA om ze aan te klagen.

 1. De tweede wet die u moet overwegen is de Rehabilitation Actwat voornamelijk een anti-discriminatie verordening is. In het bijzonder moet u voldoen aan Sectie 504 en 508 van de genoemde wet.

Sectie 504 is voornamelijk van toepassing op federale programma's en agentschappen, waaronder uitvoerende agentschappen en de United States Postal Service. De belangrijkste eis is om "redelijke aanpassingen" aan te bieden aan werknemers met een handicap, waaronder het plaatsen van gesloten ondertiteling op video-inhoud.

Sectie 508 is vooral van toepassing op de federale overheid. Het is erop gericht iedereen met een handicap gelijke toegang te geven bij het gebruik van informatietechnologie. Als zodanig kan de toepassing van WCAG-richtlijnen u helpen aan deze verordening te voldoen.

 1. De derde wet die u moet onderzoeken is de FCC Voorschriften voor gesloten ondertiteling. Zij verplicht alle kabelexploitanten, satellietdistributeurs en andere distributeurs van videoprogramma's om gesloten ondertiteling in alle tv-programma's op te nemen.
 1. De laatste wet inzake gesloten ondertiteling is de 21st Century Communications and Videos Accessibility Act of CVAA.

De CVAA regelt de ondertiteling van één specifiek type inhoud - online video's die eerder op televisie zijn uitgezonden. Als dit het geval is, moet u ervoor zorgen dat de online versie gesloten ondertiteling heeft die "de kwaliteit evenaart als toen deze programma's op TV werden uitgezonden".

De CVAA heeft dezelfde normen als de FCC-regels voor gesloten ondertiteling. Als uw video-inhoud daaraan voldoet, zou deze door de CVAA moeten komen.

Wat zijn de richtlijnen voor gesloten ondertiteling?

Er bestaan richtsnoeren om ervoor te zorgen dat makers van video-inhoud closed captioning correct toepassen. Toegankelijkheid en naleving van de ADA-vereisten voor gesloten ondertiteling zijn enkele van de aspecten die onder deze regels vallen.

U kunt kiezen uit drie gesloten ondertitelingsnormen - DCMP, WCAG en de FCC.

DCMP

DCMP staat voor Programma voor beschreven en ondertitelde media. Deze organisatie zonder winstoogmerk richt zich op de toegankelijkheid van video-inhoud voor slechthorenden en slechtzienden. 

De beste praktijken voor gesloten ondertiteling staan in een gids genaamd de DCMP Captioning Key. Van belang zijn de kenmerken die elk goed onderschrift moet gebruiken, waaronder de volgende:

 • De eerste is duidelijkheid. De gesloten ondertiteling moet omvatten alle audio in de video, van dialoog tot geluidseffecten. Dit zorgt ervoor dat een dove kijker alle geluidssignalen krijgt als een normale kijker.
 • De tweede is nauwkeurigheid. De ondertiteling moet correct en foutloos zijn. Er mogen geen spelfouten zijn, zeker niet als dat tot een andere betekenis leidt.
 • De derde is gelijkheid. De betekenis en de bedoeling van het geluid moeten volledig behouden blijven zoals het iszonder een andere interpretatie. De exacte woorden die een gewone kijker hoort, moeten dezelfde zijn als die in de ondertiteling.
 • De vierde is leesbaarheid. De ondertiteling moet leesbaar zijn en mag niet "opgaan" in de video-inhoud. Bovendien moeten bijschriften lang genoeg zijn om te kunnen worden gelezen en synchroon lopen met de audio.
 • De laatste is consistentie. De manier waarop de gesloten ondertiteling wordt gepresenteerd moet uniform zijn in de hele video.

WCAG

WCAG staat voor Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud. Het is een reeks toegankelijkheidsnormen die zijn gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C), de internationale standaardorganisatie die het internet bestuurt. Als zodanig richt WCAG zich meer op online inhoud.

De WCAG bevat 12 best practices, gegroepeerd in vier hoofdprincipes.

 • De eerste is dat de inhoud waarneembaar. Dit betekent dat elke inhoud in meerdere formaten beschikbaar moet zijn, afhankelijk van het formaat waar de kijker zich prettig bij voelt.

Foto's moeten bijvoorbeeld tekstalternatieven hebben voor mensen die geen afbeeldingen kunnen bekijken. Andere praktijken in deze categorie zijn het gebruik van ondersteunende technologieën, het verstrekken van gesloten bijschriften en het toestaan dat gebruikers inhoud kunnen zien en horen.

 • Het tweede beginsel is dat de inhoud bedienbaar. Gebruikers voldoende tijd geven om inhoud te lezen en te verwerken is van cruciaal belang voor slechthorenden. Het bepaalt ook het gebruik van andere alternatieve input dan een toetsenbord. Ten slotte mag de inhoud geen fysieke reactie (zoals aanvallen) bij de gebruikers veroorzaken.
 • Ten derde moet de inhoud begrijpelijk. Leesbaarheid en leesbaarheid zijn hier cruciaal. Zo moeten gesloten bijschriften foutloos en voor de gebruiker voorspelbaar zijn.
 • Ten slotte moet de inhoud robuust. Dit betekent gewoon dat de inhoud "klaar voor de toekomst" moet zijn en alle nieuwe toegankelijkheidstools moet kunnen ondersteunen.

FCC

FCC staat voor de Federale Communicatie Commissieis een Amerikaanse overheidsinstelling die de radio-, tv- en kabelcommunicatie regelt. De FCC-regels voor gesloten ondertiteling gelden specifiek voor elke film of uitzending op de Amerikaanse televisie.

In vergelijking met andere normen hebben de FCC-regels afzonderlijke regels voor vooraf opgenomen en live of bijna live uitzendingen. Dat komt omdat het moeilijker is om live programma's te ondertitelen terwijl ze plaatsvinden.

De richtlijn van de FCC was het resultaat van meer dan 1600 klachten over onnauwkeurige en onbegrijpelijke TV-titels. De richtlijnen waren dus bedoeld om de kwaliteit van de ondertiteling voor alle tv-programma's en films in de VS te verbeteren.

 • Ten eerste moet het nauwkeurig. Elk stukje audio - van dialoog tot geluidseffecten - moet worden overgebracht met gesloten ondertiteling. Er kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.
 • Ten tweede moet de ondertiteling synchroon. De woorden moeten perfect aansluiten bij de spreker of de geluidsbron in de video. Tegelijkertijd moet de duur van het bijschrift lang genoeg zijn voor de lezers om het goed te kunnen verwerken.
 • Ten derde moet het opschrift volledig. Elk deel van de show of het programma moet voorzien zijn van gesloten ondertiteling.
 • Ten slotte moet het goed geplaatst. Een onderdeel van de leesbaarheid van een bijschrift is ervoor te zorgen dat het niet overlapt of "opgaat" in de video. Evenmin mag het belangrijke elementen op het scherm (zoals het gezicht van een acteur) belemmeren.

Hoe zich te houden aan normen voor gesloten ondertiteling

Bij Sonix geloven we dat je geen wetten nodig hebt om je te vertellen dat je gesloten ondertiteling in je video's moet opnemen. Gesloten ondertiteling is altijd een goed idee, zelfs als het niet verplicht is, omdat het uw video-inhoud veel toegankelijker maakt.

Momenteel, ruwweg 20% van de wereldbevolking (of 1,5 miljard mensen) heeft een gehoorbeperkingvolgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is een enorme markt die u mogelijk misloopt als u uw video's niet van bijschriften voorziet. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw video's voldoen aan de normen voor ondertiteling?

Bekijk de verschillende normen voor ondertiteling die we in dit artikel hebben behandeld. Je zult zien dat ze allemaal neerkomen op drie factoren - nauwkeurigheid, timing en volledigheid.

De snelste en gemakkelijkste manier om alle drie aan te pakken is via geautomatiseerde transcriptie. Transcriptie is eenvoudigweg het omzetten van spraak in geschreven tekst. Traditioneel werd dit proces gedaan door een transcribent, die naar een video keek en elk gehoord woord opschreef. Hoewel het inhuren van een menselijke transcribent effectief was, was het extreem tijdrovend en duur.

Een beter alternatief is het gebruik van automatische transcriptie software zoals Sonix om in enkele minuten nauwkeurige gesloten bijschriften te genereren. Sonix gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om een van de meest nauwkeurige transcripties in de industrie te produceren - allemaal onafhankelijk beoordeeld door deskundigen om net zo goed te zijn als een menselijke transcribent. En omdat het geautomatiseerd is, is het zeer snel en betaalbaar.

Maar we gaan verder dan alleen transcriptie. Sonix biedt ook audio-vertalingdie uw transcriptie omzet in meer dan 39 talen. Onze software ondersteunt ook woord-voor-woord tijdstempels, sprekerlabels en automatische dagboekregistratie. 
Deze tools maken Sonix de beste optie voor het maken van video's met gesloten ondertiteling eenvoudiger, sneller en goedkoper. Klaar om aan de slag te gaan met Sonix? Probeer onze transcriptie software met een gratis proefperiode vandaag! 

Nauwkeurige, geautomatiseerde transcriptie

Sonix gebruikt de nieuwste AI om geautomatiseerde transcripties in enkele minuten te produceren.
Transcriberen van audio- en videobestanden in meer dan 35 talen.

Probeer Sonix vandaag nog gratis uit

Inclusief 30 minuten gratis transcriptie

nl_NLDutch