Overholdelse af WCAG: Principper og krav

WCAG-standarder i et overblik

Den komplette guide til overholdelse af WCAG

Selv om vi lever i en stadig mere digital verden, er mange mennesker ikke klar over WCAG-retningslinjerne, der findes for at sikre, at mennesker med digitale adgangsbarrierer ikke udelukkes fra livet på nettet. WCAG-standarderne gælder for alle, der er involveret i opbygning og vedligeholdelse af et websted, og for dem, der producerer skriftligt, video- og lydindhold. 

I denne artikel giver vi dig et grundigt overblik over WCAG, principperne for overholdelse af WCAG, og hvorfor det er vigtigt, at det lyd- og videoindhold, du producerer, er WCAG-kompatibelt.

Hvad er WCAG-overholdelse? 

Før vi går videre til de specifikke detaljer om WCAG-overholdelse og hvordan det påvirker dine processer som medieredaktør, skal vi starte med at besvare nogle af de mest almindelige WCAG-relaterede spørgsmål:

 1. Hvad står WCAG for?
  WCAG er en forkortelse for retningslinjerne for tilgængelighed for webindhold. 
 1. Hvad er WCAG's formål?
  WCAG-retningslinjerne gør websteder, apps, PDF-filer, videoer, lydoptagelser, ePub-filer og andre nye teknologier mere tilgængelige for handicappede.
 1. Hvad er en digital adgangsbarriere?
  Vi har en tendens til at tænke på mennesker med handicap som værende fysisk handicappede eller kørestolsbundne. Der er imidlertid flere "skjulte handicaps", som påvirker folks evne til at få adgang til og forstå onlineindhold. Almindelige eksempler er bl.a:
 • Synsforstyrrelser som farveblindhed 
 • Høreforstyrrelser som f.eks. sensorineuralt høretab, konduktivt høretab og blandet høretab.
 • Indlæringsvanskeligheder som ordblindhed, dysleksi, dyspraksi og hyperleksi
 • Opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD
 • Mentale eller neurologiske tilstande som epilepsi, demens og Parkinsons sygdom
 • Autisme
 • Sproglige/sproglige problemer

Nu hvor vi har fastslået, hvad WCAG er, og hvad retningslinjerne tjener, kan vi se nærmere på, hvordan de fungerer. 

Hvem udarbejder WCAG-retningslinjerne? 

WCAG-standarder og opdateringer offentliggøres af Worldwide Web Consortium (W3C), som blev grundlagt i 1994 med det formål at udvikle et fælles sæt principper til gavn for alle internetbrugere. Adskillige medlemsorganisationer og industriledere bidrager til W3C-dokumenter, herunder Tim Berners-Lee, datalog, der er kendt for at have opfundet World Wide Web.

Hvor ofte opdateres retningslinjerne for overholdelse af WCAG? 

Da standarderne blev udviklet, var brugen af internettet i sin vorden. Efterhånden som antallet af internetbrugere steg, og der kom nye webteknologier frem, blev WCAG ofte opdateret og revideret, hvilket betyder, at der har været flere iterationer af standarderne i årenes løb. Den mest opdaterede version er WCAG 2.2, som blev offentliggjort i 2020. WCAG 3.0 er i øjeblikket i udkastfasen, selv om den ikke forventes at blive færdiggjort eller blive den nye W3C-standard før om et par år. 

Hvad er de forskellige niveauer af overholdelse?

WCAG-retningslinjerne indeholder tre niveauer for overholdelse:

 • A - Det mest grundlæggende niveau af tilgængelighed med kriterier, der er relativt nemme at opfylde uden at foretage for mange ændringer i de eksisterende processer. 
 • AA - Overholdelse af WCAG AA indeholder yderligere kriterier. Det er det benchmark, som de fleste udviklingsteams stræber efter at opfylde, og det er typisk det niveau, der henvises til, når man taler om at gøre indhold tilgængeligt. 
 • AAA - Den mest omfattende standard for overholdelse af tilgængelighedskrav med en omfattende liste over kriterier. 

Hvorfor er det vigtigt at overholde WCAG? 

Det er ganske enkelt det rigtige at gøre dit indhold tilgængeligt for alle. Internettet er designet til at blive brugt af alle, og det er dårlig stil at udelukke folk, når der ikke er nogen grund til at gøre det.

"Web'ets styrke ligger i dets universalitet. Adgang for alle, uanset handicap, er et væsentligt aspekt ... Web er grundlæggende designet til at fungere for alle mennesker, uanset hardware, software, sprog, placering eller evner."

- Sir Tim Berners-Lee, opfinder af World Wide Web.

Men tilgængelighed er også det logiske, for så mange som en ud af fem personer har et handicap, der kan gøre det vanskeligt at få adgang til dit indhold. Det svarer til en betydelig del af din globale målgruppe. For eksempel:

Afhængigt af den sektor, du arbejder i, og din geografiske placering kan overholdelse af WCAG også være et lovkrav. I henhold til Lov om amerikanere med handicapforventes WCAG AA-overholdelse på websteder i den offentlige sektor og websteder, der vender ud mod kunderne. Der findes lignende lovgivning andre steder, bl.a:

For ikke at nævne, at der også er nogle SEO-fordele, fordi mange af de anbefalede bedste praksis for forbedret tilgængelighed tages i betragtning af Googles algoritmer. Websteder med indhold, der følger WCAG, bliver i stigende grad foretrukket som troværdige kilder i forbindelse med søgeforespørgsler. 

"Der er en betydelig overlapning mellem funktioner, der forbedrer tilgængelighed og SEO-præstationer. Ved at gøre dine websider tilgængelige for alle øger du også dine chancer for at blive fundet i søgninger."

- Clair Brotherton, stifter af A Clear, Bright Web

De 4 principper for overholdelse af WCAG 

WCAG kræver, at ejere af websteder og skabere af onlineindhold foretager rimelige tilpasninger, så deres medier er mere inkluderende. De fire principper for overholdelse af WCAG-kravene opstiller klare forventninger til, hvordan og hvorfor disse tilpasninger skal foretages. De bestemmer, at indholdet skal være:

 1. Opfattelig - Tilpasning til sensoriske forskelle i syn, lyd og berøring, hvilket betyder, at folk kan opfatte dit indhold på en måde, der fungerer for dem. Som eksempel kan nævnes undertekster til videoer og tekst, der kan justeres med hensyn til farvekontrast, skriftstørrelse og afstand.
 2. Operable - Indholdet skal kunne bruges af alle, herunder personer med skader, muskelproblemer og motoriske handicaps. Det betyder, at det skal sikres, at navigationen kan ske både med tastaturet og med en mus. 
 3. Forståeligt - Oplysningerne skal være lette at forstå for alle. Det betyder, at dit indhold skal være fri for unødvendig kompleks jargon, komplicerede instruktioner og tekniske udtryk, der kan skabe forvirring. 
 4. Robust - Webstedets indhold bør anvende HTML- og CSS-kode, der opfylder den krævede standard, og bør være tilgængeligt ved hjælp af forskellige teknologier, herunder hjælpeprogrammer og skærmlæsere. 

WCAG-krav 

Designere, udviklere, programmører og indholdsskabere bør alle have en grundig forståelse af digitale adgangsbarrierer og af, hvordan de kan undgå dem. Hele listen over WCAG-standarder er utrolig omfattende, og ikke alle gælder for lyd- og videoindhold. Men da videoer sjældent præsenteres som et selvstændigt tilbud uden ledsagende tekst eller beskrivelser på en webside, er det vigtigt, at du har et godt kendskab til de yderligere krav, så du kan optimere dit indhold fuldt ud med hensyn til tilgængelighed. 

Her er en liste over nogle af de vigtigste kriterier:

 • Live og forudindspillet lydindhold bør have undertekster, så personer med høreproblemer kan forstå det. 
 • Forudindspillede lydfiler bør have en skriftlig udskrift af samme grund og også for at tage højde for støjende miljøer, hvor folk måske ikke kan høre lyden på anden vis.  
 • Kun lydindhold skal være klart og have minimal baggrundsstøj.
 • Automatisk afspilning af videoer eller animationer bør undgås, og webstedets besøgende bør have mulighed for at sætte disse elementer på pause, stoppe og skjule dem.
 • Når tekst er overlejret på billeder eller video, bør billedets opacitet øges for at gøre teksten læsbar.
 • Webtekst bør være baseret på accepterede kombinationer af tekstfarve, baggrundsfarve og tekststørrelse. WGAC's retningslinjer kræver et kontrastforhold på 4,5:1 for normal tekst (14 point) og 3:1 for stor tekst (18 point +). 
 • Standardskrifttyperne bør ikke være mindre end 9 punkt (12px), og al tekst bør kunne zoomes til 200%.
 • Alle usædvanlige ord, ord, der er svære at udtale, eller tekniske udtryk skal forklares tydeligt.
 • Besøgende på webstedet skal kunne navigere i dit indhold ved hjælp af tastaturet. De primære taster, der bruges til tastaturnavigation, er tabulator- og piletasterne, Home, End, Page Up, Page Down, Delete og Insert.
 • Links skal være nemme at identificere uden at være afhængige af farve eller ved at føre cursoren hen over teksten.
 • Websider bør struktureres ved hjælp af korrekt overskriftsformatering, så personer, der bruger skærmlæsere, kan finde de oplysninger, de har brug for. 
 • Komponenter som overskrifter, sidefødder og sidebjælker skal vises konsekvent på samme sted på alle sider på et givet websted. 
 • Billeder bør indeholde en beskrivende alt-tekst, der giver en præcis sammenhæng for personer, der ikke kan se billedet tydeligt. 

WCAG-kompatibel transskription med Sonix

Tilgængelighed er en rettighed, ikke et privilegium. Hvis du tilbyder transskription af dine medier, bliver dit indhold mere tilgængeligt og giver dig mulighed for at vise dine mange timers hårdt arbejde frem for et bredere publikum. Sonix er verdens førende virksomhed inden for flersprogethed, automatiseret transskription og undertekstningsplatform. Vi tilbyder:

Hastighed - Vi er hurtige. Virkelig hurtige! Få automatiserede transskriptioner og undertekster på få minutter, ikke timer.

Nøjagtighed - Vi er blevet uafhængigt vurderet som den mest præcise automatiserede transskriptionstjeneste på over 35 forskellige sprog.

Overkommelige priser - Transskriber timevis af lyd og video for mindre end en æske donuts.

Tilgængelighed - Banebrydende automatiseret transskription kombineret med en kraftfuld API. Kontakt os i dag for at begynde din gratis transskriptionssoftware prøveperiode, herunder 30 minutters gratis transskription. Oplev styrken ved et partnerskab med Sonix.

Præcis, automatiseret transskription

Sonix bruger den nyeste AI til at producere automatiserede transskriptioner på få minutter.
Transskriber lyd- og videofiler på over 35 sprog.

Prøv Sonix gratis i dag

Inkluderer 30 minutters gratis transskription

da_DKDanish