Mülakat Transkripti Nasıl Kodlanır? Kapsamlı Bir Kılavuz

Bir mülakat metni nasıl kodlanır?

Nitel araştırma, bir hipotezi desteklemek için sayısal olmayan kanıt biçimlerini kullanır. Odak grupları, belgeler, kayıtlar veya mülakatları içerebilir. Bu tür kanıtlar, yalnızca sayılara odaklanmak yerine bir çalışmaya renk katar.

Bir mülakatı kodlamak, bulgularınızı yapılandırmanızı ve yorumlamanızı sağlar. Görüşme verilerini nasıl kodlayacağınızı bulmak, organize olmanızı ve daha titiz çalışmalar üretmenizi sağlayacaktır. Bunu yapmak için, bir görüşme metnini nasıl kodlayacağınızı bilmelisiniz.

Nitel Araştırmalarda Kodlama Nedir?

Topladığınız nitel verileri kodlama süreci, nitel araştırmanız sırasında analiz etmenin önemli bir parçasıdır. Nitel veriler aracılığıyla kullanılabilir veriler üretmek, gözlemlerinizi ve sizin veya deneklerinizin sahip olduğu yorumları yorumlamanızı, düzenlemenizi ve yapılandırmanızı gerektirir.

Kodlamanın faydası, çalışmanızda daha eleştirel ve titiz olabilmenizdir. Ancak bir görüşmeyi başarılı bir şekilde kodlamak için bir transkript oluşturmanız gerekir. Önce tam bir transkript elde etmeden nitel verilerinizi kodlayamazsınız.

Mülakatlar Nitel Araştırma İçin Neden Yararlıdır?

Nitel veriler hem akademik hem de iş raporlarına renk katar. Bağlam sunan ve çalışmaları daha okunabilir hale getiren gerçek dünya perspektifleri kazanırsınız. İnsanlar sayılardan oluşan bir listeden ziyade insanların ilgisini çeker.

Mülakatlar, doğrudan kaynaktan veri elde etmenin en iyi yollarından biridir. Araştırmacılar, sahadan hikayeler almak için mülakat analizi yapabilirler. Bu hikayeler, bir çalışmanın sonuçlarını daha ilişkilendirilebilir ve ilgi çekici hale getirir.

Bir mülakat analizi örneği, benzersiz bir bakış açısı kazanmak için türünün tek örneği bir hikayesi olan birine yaklaşmayı içerebilir. Ayrıca bu perspektifleri edinmek, içeriğinizin bütünlüğünü korumanıza ve süsleme tuzağına düşmekten kaçınmanıza yardımcı olur.

Görüşme verilerinin nasıl analiz edileceğini tartışmadan önce, bu perspektifler en iyi hangi tür çalışmalarda işe yarar?

İlk olarak, görüşmeler yoluyla nitel veri elde etmek, belirli topluluklara odaklanan akademik çalışmalara fayda sağlayabilir. Ayrıca, belirli bir ürün veya ürün türü için odak grubu gibi bir hedef kitleye odaklanan ticari çalışmalar için de yararlı olabilirler.

Mülakatlar, aksi takdirde yavan kalacak bir çalışmaya hayat verir. Nitel veri toplamak için zaman ayırmak elzem olarak görülmelidir.

Mülakat Verileri Nasıl Analiz Edilir?

Tematik analiz, görüşmeler ve transkriptler gibi nitel verileri analiz etmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Araştırmacılar ortak temalar bulmak için verileri yakından inceler. 

Mülakat verilerini analiz etmek için iyi bir yaklaşım arıyorsanız, özellikle de bir mülakat metni geliştirmek için insanların görüşlerini, deneyimlerini, değerlerini veya fikirlerini belirlemek istiyorsanız, tematik analiz en iyi yaklaşımlardan biridir. 

Tematik analizi kullanmayı seçtiğinizde, göz önünde bulundurmanız gereken ek yaklaşımlar vardır: tümevarımsal ve tümdengelimsel. 

Bu bölümde, mülakat verilerinin analizi için tümdengelimci veya tümevarımcı bir yaklaşım kullanmayı öğreneceksiniz.  

Transkriptlerin Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleriyle Analizi

Tematik bir analiz kullanmaya karar verirseniz, verilerinizi herhangi bir önyargıya karşı inceleyerek işe başlayacaksınız. Ayrıca veriler hakkında geniş bir izlenim edinmeniz gerekecektir. Tematik yöntemi kullanarak verilerinize yaklaşırken önceden belirlenmiş bir çerçeve söz konusu değildir.

Yukarıda belirtildiği gibi, amacınız materyalinizdeki ortak temaları belirlemektir. Verilerinizi birleştiren ortak kalıpları araştırın.

Tematik analizin içerdiği zorluk, her bir yanıtı anlamlandırmaktır. Ayrıntılarda boğulmamak önemlidir. Çalışmanızın diğer alanlarında bulunan kritik alanları vurgulayın.

Peki, tümdengelimsel analizin tümevarımsal analizden farkı nedir?

Tümdengelim analizi önceden belirlenmiş bir çerçeve gerektirir. Buna yapılandırılmış bir bakış açısıyla yaklaşmalısınız. Kategoriler, mülakat veri analizi yapılmadan önce oluşturulacaktır. Araştırmacılar daha sonra verilerini analiz edecek ve verilerde bulunan bağlantıları haritalandıracaktır.

Öte yandan, tümevarımsal analiz önceden belirlenmiş bir çerçeve gerektirmez. Tümevarımcı bir yaklaşımın amacı bir teori geliştirmek iken, tümdengelimci bir yaklaşımın amacı mevcut bir teoriyi test etmektir. Bir konu hakkında çok fazla bilgi yoksa, test edilecek bir teori olmadığı için tipik olarak tümevarımsal araştırma yapılır. 

Nitel verileri analiz etmek her zaman nicel verileri analiz etmekten çok daha zordur. Bir veya daha fazla bireysel hikayenin tüm çalışmayı etkilemesine izin vermemeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca dikkate almanız gereken kendi önyargılarınız ve yanlış anlamalarınız da vardır.

Araştırmacılar, nitel verilerden doğru ve güvenilir sonuçlar çıkarabilmek için ilk izlenimlerini bir kenara bırakmalı ve tarafsız bir bakış açısını korumalıdır.

Bir çalışmayı yayınlamak için mülakat yapma sürecinde temel bilgileri kaybetmek yaygın bir tuzaktır. Ayrıntılı transkripsiyon, ekibinizin geri kalanına bilgi aktarmak ve çalışmanızın genel bütünlüğünü korumak için hayati önem taşır.

Bir mülakat metnini kodlamak özellikle zor değildir, ancak elinizin altında doğru araçlar yoksa zaman alıcı olabilir.

Mülakat Transkripti Nasıl Kodlanır?

Nitel görüşmelerin nasıl kodlanacağını öğrenmek birkaç adımı takip etmeyi gerektirir. Bir transkripti başarılı bir şekilde kodlayabileceğiniz noktaya gelmek için, yürüttüğünüz her görüşmenin bir transkripsiyonunu oluşturmanız gerekir.

Birinci Adım - Sonix ile Röportajınızı Yazıya Dökme

Çok sayıda görüşme ve odak grubu için transkripsiyon oluşturmak daha önce uzun saatler süren bir çalışma gerektiriyordu. Günümüzde yapay zeka oyunun kurallarını değiştiriyor ve Sonix yapay zeka destekli düşük maliyetli otomatik transkripsiyon yazılımının öncüsü konumunda.

Ses veya video dosyanızı Sonix'e takın, yükleyin ve transkriptinizi dakikalar içinde oluşturalım. Sektördeki en doğru yazılım seçeneğini sunuyoruz ve sürecin sonunda herhangi bir hatayı düzenleyebilirsiniz.

Büyük ölçekli çalışmalarda tipik olarak yüzlerce saatlik çalışma gerektiren şeyler artık tek bir günde gerçekleşebiliyor.

İkinci Adım - İlk Tur Kodlama Geçişi

Bir mülakat metninin nasıl kodlanacağına ilişkin bir sonraki adım, ilk tur geçişini gerçekleştirmektir. Verilerinizi okuyarak ve yaptığınız görüşmelerin çeşitli bölümlerine farklı kodlar atayarak başlayacaksınız.

Kodlarınızın bu aşamada mükemmel olması gerekmez, çünkü siz süreçte ilerledikçe gelişeceklerdir. Başlangıçta, verilerinizin hangi bölümlerini kodlayacağınıza ve her bir kodun adına karar vermeniz gerekir.

İşte ilk kez mülakatları nasıl kodlayacağınızı öğrenirken kullanabileceğiniz kodlama tekniklerinden bazı örnekler:

  • İn Vivo Kodlama - Projede bir araştırmacı olarak sizin yorumunuz yerine katılımcının kendi sözlerini kullanmak. Bu kodlama biçimi, orijinal niyet ve anlama sadık kalmayı amaçlar.
  • Süreç Kodlaması - Bu kodlama türü, bir eylemi yakalamak için kodlar kullanır. Çoğu zaman bu kodlar "ing" ile biter.
  • Açık Kodlama - Bu kodlama biçimiyle, nitel verilerinizi çok daha küçük parçalar oluşturacak şekilde parçalayacaksınız. Kodlarınız gevşek ve daha geçici olacak, tanım, kategori, etiket ve açıklamaya odaklanacaktır.
  • Tanımlayıcı Kodlama - Transkriptinizi özetleyin ve her bir görüşmeyi doğru bir şekilde yansıtan bir açıklama oluşturun. Kodlarınız görüşmenin genel içeriğine odaklanacaktır.
  • Yapısal Kodlama - Transkriptlerinizin bölümlerini belirli bir yapıya göre kategorize edin. Araştırmacılar, analiz edilecek çok sayıda görüşme içeren daha büyük çalışmalarda bu tür kodlamayı tercih etmektedir.
  • Değer Kodlaması - Değer kodlaması kişinin tutumlarına, inançlarına ve değerlerine odaklanır.
  • Eşzamanlı Kodlama - Daha deneyimli hale geldikçe, aynı nitel veri seti üzerinde birden fazla kodlama sistemi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Bir görüşme metnini nasıl kodlayacağınızı belirlerken kullanmaya karar verdiğiniz kodlama sisteminin türü, çalışmanızın niteliğine, katılımcılarına ve ne elde etmek istediğinize bağlıdır.

Üçüncü Adım - Kategoriler ve Alt Kodlar Oluşturun

İlk geçişinizi tamamladıktan ve kodlama türünüzü atadıktan sonra kategoriler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Kategori basitçe bir kod grubudur.

Bu kategorileri düzenlemek çalışmanıza ve araştırma yönteminize bağlıdır. Bazı kişiler benzer kodları gruplandırabilir veya genel bir kavram ya da konu temelinde birbirine bağlayabilir.

Mülakat veri analiziniz için anlamlı olan yapıyı bulmak genellikle deneme yanılma gerektirir.

Dördüncü Adım - Diğer Kodlama Turlarını Tamamlayın

İlk kodlama geçişi hızlı ve gevşek olarak değerlendirilir. Sonraki kodlama turları bu kodların ve kategorilerin yeniden incelenmesini içerir. Her aşamada kodlarınızı yeniden kodlayabilir, yeniden kategorize edebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Sonraki kodlama turları, ek örüntüler bulmaya, nitel verilerinizi yeniden analiz etmeye ve kavramlar ve teoriler geliştirmeye doğru ilerlemeye odaklanır.

Her turda ilerledikçe, sahip olduğunuz kod sayısının azalacağını göreceksiniz. Unutmayın, görüşmelerinizi tutarlı bir şekilde en iyi nasıl kodlayacağınızı aktif olarak araştırıyorsunuz.

Nitel verilerinizi kodlamak için bu kadar çok yöntem varken, araştırmacıların daha sonraki kodlama turlarında zorlanmaları alışılmadık bir durum değildir. İşte uygulamayı seçebileceğiniz farklı kodlama türlerine bazı örnekler.

Tematik Analiz

Tematik analiz kullanarak kodlama yapmanın amacı, nitel verileriniz içinde yinelenen temaları ve kalıpları bulmaktır. Her kodlama turunda yeni eğilimler ortaya çıkar ve kodları birleştirmeye başlayabilirsiniz.

Tematik analiz, benzer kodlara sahip alıntıların tek bir genel kod altında gruplanmasını içeren örüntü kodlamasıyla da sonuçlanabilir.

Genellikle tematik analizle eşleştirilen bir diğer kodlama türü de eksenel kodlamadır. Eksenel kodlama ile kodlar ve kategoriler, her bir kodlama turunda bulunan ilişkilere dayanarak ilişkilendirilir.

Odaklanmış Kodlama

Odaklanmış kodlama veya seçici kodlama, ilk kodlama geçişinize dayalı olarak bir dizi kategori ve kodun son haline getirilmesini içerir. Odaklanmış kodlama sistemini kullanarak yaptığınız ilk geçiş sırasında muhtemelen açık kodlama kullanmışsınızdır.

Nitel veriler nihai kod listenize göre yeniden kodlanmalıdır. Bu liste değişmezdir ve dışına çıkılmamalıdır.

Teorik Kodlama

Teorik kodlamayı kullanmak, bir kavram oluşturmayı ve kodları bu kavrama göre sıralamayı/düzenlemeyi içerir. Hem kodları hem de kategorileri yapılandırma şekliniz, nitel verilerinizi analiz ederken keşfettiklerinizle ilgili olacaktır. Bu da bir teorinin geliştirilmesine yol açar.

Ayrıntılı Kodlama

Birbirini takip eden ve birbiri üzerine inşa edilen çalışmalar yürütüyorsanız, ayrıntılı kodlama başvuracağınız sistem olacaktır.

Ayrıntılı kodlamanın görevi, mevcut kod ve kategorilerinizin önceki çalışmayla ilişkili olup olmadığını belirlemektir.

Beşinci Adım - Nihai Anlatımınızı Oluşturun

Tek bir kodlama sistemine bağlı değilsiniz. Kodlarınızı/kategorilerinizi nihai hale getirmek ve nihai bir anlatı oluşturmak için birden fazla kodlama türü uygulamak en iyi uygulama olarak kabul edilir.

Nihai sonucunuz araştırmanızın türüne ve amacına bağlıdır. Bu bir teori, anlatı veya bulgularınız olabilir.

Bulgularınızı geliştirecek ve sonuç bölümünüzde anlatınızı oluşturmak için kodları ve kategorileri kullanacaksınız. Bu süreç, diğer araştırmacıların görüşmeler boyunca kodlamanızı takip ederek teorinizi sorgulamalarına ve yeniden hizalamalarına olanak tanır.

Sonix ile Mülakat Transkriptleri Oluşturmayı Kolaylaştırın 

Kodlama, bir teori, anlatı veya sonuç geliştirmek için nitel verileri kullanan her çalışmanın önemli bir parçasıdır. Kodlama süreci oldukça derinlemesine olabilir, bu da sizin için doğru sistemi bulmanın zaman alacağı anlamına gelir.

Başarılı mülakat kodlaması transkriptinizle başlar. Sonix, görüşmelerinizin transkriptlerini oluşturmak için en hızlı ve en doğru çözümdür. 

Sonix'in dünyanın önde gelen transkriptleri ile transkript oluşturmayı nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için transkripsiyon yazılımı, ücretsiz deneyin Şimdi!

Doğru, otomatik transkripsiyon

Sonix, dakikalar içinde otomatik transkriptler üretmek için en son yapay zekayı kullanır.
35'ten fazla dilde ses ve video dosyalarını yazıya dökün.

Sonix'i Bugün Ücretsiz Deneyin

30 dakikalık ücretsiz transkripsiyon dahildir

tr_TRTurkish