Sådan koder du en interviewudskrift: En omfattende guide

Sådan koder du et interviewudskrift

Kvalitativ forskning anvender ikke-numeriske former for beviser til at understøtte en hypotese. Det kan omfatte fokusgrupper, dokumenter, optegnelser eller interviews. Disse former for bevismateriale giver en undersøgelse farve i stedet for udelukkende at fokusere på tal.

Kodning af et interview giver dig mulighed for at strukturere og fortolke dine resultater. Hvis du finder ud af, hvordan du skal kode interviewdata, kan du organisere dig og lave mere stringente undersøgelser. For at gøre dette skal du vide, hvordan du koder en interviewudskrift.

Hvad er kodning i kvalitativ forskning?

Processen med at kode de kvalitative data, du har indsamlet, er en vigtig del af analysen i din kvalitative forskning. At generere brugbare data gennem kvalitative data kræver, at du fortolker, organiserer og strukturerer dine observationer og eventuelle fortolkninger, som du eller dine forsøgspersoner har.

Fordelen ved kodning er, at du kan være mere kritisk og stringent i din undersøgelse. For at kunne kode et interview med succes skal du imidlertid oprette en udskrift. Du kan ikke kode dine kvalitative data uden først at have fået en fuldstændig udskrift.

Hvorfor er interviews nyttige i kvalitativ forskning?

Kvalitative data giver farve til både akademiske og forretningsmæssige rapporter. Du får perspektiver fra den virkelige verden, som giver kontekst og gør undersøgelser mere læselige. Folk er mere tiltrukket af menneskelig interesse end af en liste med tal.

Interviews er en af de bedste måder at få data direkte fra kilden på. Forskere kan foretage en interviewanalyse for at få historier fra jordniveau. Disse historier gør konklusionerne af en undersøgelse mere relaterbare og engagerende.

Et eksempel på en interviewanalyse kunne være at henvende sig til en person med en unik historie for at få et unikt perspektiv. Desuden hjælper det dig med at få disse perspektiver til at bevare integriteten af dit indhold og undgå at falde i fælden med forskønnelse.

Inden vi diskuterer, hvordan man analyserer interviewdata, skal vi spørge, hvilke typer undersøgelser disse perspektiver fungerer bedst i forbindelse med?

For det første kan det være en fordel at indhente kvalitative data gennem interviews i akademiske undersøgelser, der fokuserer på specifikke samfund. De kan også være nyttige i forbindelse med erhvervsundersøgelser, der fokuserer på en målgruppe, f.eks. en fokusgruppe for et bestemt produkt eller en bestemt produkttype.

Interviewene giver liv til en ellers intetsigende undersøgelse. Det er vigtigt at tage sig tid til at indsamle kvalitative data.

Sådan analyserer du interviewdata

Tematisk analyse er en almindelig metode, der anvendes til at analysere kvalitative data som f.eks. interviews og transskriptioner. Forskerne undersøger dataene nøje for at finde frem til fælles temaer. 

Hvis du leder efter en god metode til at analysere interviewdata, specielt til at bestemme folks synspunkter, erfaringer, værdier eller meninger med henblik på at udvikle et interviewudskrift, er tematisk analyse en af de bedste metoder. 

Når du vælger at bruge tematisk analyse, er der flere tilgange at overveje: induktiv og deduktiv. 

I dette afsnit lærer du om at bruge en deduktiv eller induktiv tilgang til analyse af interviewdata.  

Analyse af transskriptioner med induktive og deduktive metoder

Hvis du beslutter dig for at bruge en tematisk analyse, skal du begynde med at undersøge dine data for eventuelle skævheder. Du bliver også nødt til at tage et bredt indtryk af dataene. Der er ingen forudbestemte rammer, når du nærmer dig dine data ved hjælp af den tematiske metode.

Som nævnt ovenfor er det dit mål at identificere fælles temaer i dit materiale. Find de fælles mønstre, der forener dine data.

Udfordringen ved den tematiske analyse er at finde mening i hvert enkelt svar. Det er vigtigt, at man ikke går i stå i detaljerne. Fremhæv de kritiske områder, der findes inden for andre områder af din undersøgelse.

Hvordan adskiller den deduktive analyse sig så fra den induktive analyse?

Deduktiv analyse kræver en forudbestemt ramme. Man skal gå til den med en struktureret tilgang. Kategorierne skal opbygges forud for gennemførelsen af en analyse af interviewdata. Forskerne vil derefter analysere deres data og kortlægge de sammenhænge, der findes i dataene.

På den anden side kræver en induktiv analyse ikke en forudbestemt ramme. Formålet med en induktiv tilgang er at udvikle en teori, mens formålet med en deduktiv tilgang er at afprøve en eksisterende teori. Hvis der ikke er mange oplysninger om et emne, udføres der typisk induktiv forskning, da der ikke er en teori at afprøve. 

Kvalitative data er altid langt mere udfordrende at analysere end kvantitative data. Du skal være forsigtig med at lade en eller flere individuelle historier påvirke hele undersøgelsen. Der er også dine egne fordomme og misforståelser, som du skal tage hensyn til.

Forskerne skal lægge deres første indtryk til side og bevare et neutralt syn for at kunne drage pålidelige konklusioner fra kvalitative data på korrekt vis.

Det er en almindelig faldgrube at miste vigtige fakta under gennemførelsen af et interview og offentliggørelsen af en undersøgelse. En detaljeret transskription er afgørende for at videregive oplysninger til resten af dit team og opretholde den overordnede integritet af din undersøgelse.

Det er ikke særlig svært at kode et interviewudskrift, men det kan være tidskrævende, hvis du ikke har de rigtige værktøjer til rådighed.

Sådan koder du en interviewudskrift

At lære at kode kvalitative interviews kræver, at man følger flere trin. For at nå til det punkt, hvor du kan kode en udskrift, skal du lave en udskrift af hvert enkelt interview, du gennemfører.

Trin et - Transskriber dit interview med Sonix

Det krævede tidligere mange timers arbejde at lave transskriptioner af mange interviews og fokusgrupper. I dag er kunstig intelligens en spilforandrende faktor, og Sonix er en pioner inden for billig, automatiseret transskriptionssoftware drevet af kunstig intelligens.

Sæt din lyd- eller videofil ind i Sonix, upload den, og lad os oprette din udskrift på få minutter. Vi tilbyder den mest præcise software i branchen, og du kan redigere eventuelle fejl ud i slutningen af processen.

Det, der typisk krævede hundredvis af timers arbejde i store undersøgelser, kan nu ske på en enkelt dag.

Trin to - Første runde af kodning

Det næste trin i kodning af en interviewudskrift er at udføre første runde. Du begynder med at læse dine data igennem og tildeler forskellige koder til forskellige dele af de interviews, du har foretaget.

Dine koder behøver ikke at være perfekte på dette tidspunkt, da de vil udvikle sig, efterhånden som du kommer længere ind i processen. I første omgang skal du beslutte, hvilke dele af dine data der skal kodes, og hvilke navne de enkelte koder skal have.

Her er nogle eksempler på kodningsteknikker, som du kan bruge, når du skal finde ud af, hvordan du koder interviews for første gang:

  • In vivo-kodning - Brug deltagerens egne ord i stedet for din fortolkning som forsker i projektet. Denne form for kodning har til formål at holde sig tro mod den oprindelige hensigt og mening.
  • Proceskodning - Denne type kodning anvender koder til at registrere en handling. Disse koder slutter oftest med "ing".
  • Åben kodning - Med denne form for kodning vil du splitte dine kvalitative data op i meget mindre uddrag. Dine koder vil være løse og mere forsigtige og fokusere på definition, kategori, etiket og beskrivelse.
  • Beskrivende kodning - Sammenfat din udskrift og lav en beskrivelse, der præcist afspejler hvert interview. Dine koder skal fokusere på det overordnede indhold af interviewet.
  • Strukturel kodning - Kategoriser afsnittene i dine udskrifter ud fra en bestemt struktur. Forskere foretrækker denne type kodning, når de arbejder med større undersøgelser med mange interviews, der skal analyseres.
  • Værdier Kodning af værdier - Værdikodning koncentrerer sig om personens holdninger, overbevisninger og værdier.
  • Simultan kodning - Efterhånden som du får mere erfaring, kan du vælge at bruge flere kodningssystemer på det samme sæt af kvalitative data.

Hvilken type kodningssystem du beslutter dig for at bruge, når du skal finde ud af, hvordan du skal kode et interviewudskrift, afhænger af arten af din undersøgelse, deltagerne og det, du ønsker at opnå.

Trin tre - Opret kategorier og underkoder

Når du har gennemført din første gennemgang og tildelt din kodningstype, kan du begynde at oprette kategorier. En kategori er simpelthen en gruppe af koder.

Organiseringen af disse kategorier afhænger af din undersøgelse og dine forskningsmetoder. Nogle mennesker kan gruppere lignende koder eller forbinde dem på grundlag af et generelt begreb eller et emne.

Det kræver som regel forsøg og fejl at finde den struktur, der giver mening for din analyse af interviewdata.

Fjerde trin - Gennemfør yderligere kodningsrunder

Den første kodningsproces betragtes som hurtig og løs. Yderligere kodningsrunder indebærer en fornyet gennemgang af disse koder og kategorier. Du kan omkode, omkategorisere eller omdøbe dine koder i hver fase.

Efterfølgende kodningsrunder skal du fokusere på at finde yderligere mønstre, reanalysere dine kvalitative data og bevæge dig i retning af udvikling af koncepter og teorier.

Du vil opdage, at antallet af koder, du har, vil falde, efterhånden som du kommer igennem hver runde. Husk, at du aktivt søger efter, hvordan du bedst kan kode dine interviews på en sammenhængende måde.

Med så mange metoder til kodning af dine kvalitative data er det ikke ualmindeligt, at forskere kæmper med senere kodningsrunder. Her er nogle eksempler på forskellige kodningstyper, som du kan vælge at anvende.

Tematisk analyse

Formålet med kodning ved hjælp af tematisk analyse er at finde de tilbagevendende temaer og mønstre i dine kvalitative data. Med hver kodningsrunde dukker nye tendenser op, og du kan begynde at samle koderne.

Tematisk analyse kan også resultere i mønsterkodning, som indebærer gruppering af uddrag med lignende koder under én overordnet kode.

En anden type kodning, der ofte anvendes sammen med tematisk analyse, er aksial kodning. Ved aksial kodning relateres koder og kategorier til hinanden på baggrund af de relationer, der findes i hver kodningsrunde.

Fokuseret kodning

Fokuseret kodning eller selektiv kodning indebærer, at du færdiggør et sæt af kategorier og koder baseret på din første kodningsproces. Du har sandsynligvis allerede anvendt åben kodning under din første gennemgang med det fokuserede kodningssystem.

Kvalitative data skal omkodes i overensstemmelse med din endelige kodeliste. Denne liste er ufravigelig og bør ikke fraviges.

Teoretisk kodning

Ved at bruge teoretisk kodning skal man skabe et koncept og sortere/organisere koder ud fra dette koncept. Den måde, du strukturerer både koder og kategorier på, vil være relateret til det, du opdagede, da du analyserede dine kvalitative data. Det er dette, der fører til udviklingen af en teori.

Udførlig kodning

Hvis du gennemfører efterfølgende undersøgelser, der bygger på hinanden, vil uddybende kodning være dit foretrukne system.

Opgaven med uddybende kodning er at afgøre, om dine nuværende koder og kategorier relaterer til den tidligere undersøgelse.

Trin fem - Udarbejd din endelige fortælling

Du er ikke bundet af et enkelt kodningssystem. Det anses for at være bedste praksis at udføre flere kodningstyper for at færdiggøre dine koder/kategorier og udarbejde en endelig fortælling.

Det endelige resultat afhænger af typen og formålet med din forskning. Det kan være en teori, en fortælling eller dine resultater.

Du vil udvikle dine resultater og bruge koderne og kategorierne til at opbygge din fortælling i din konklusion. Processen giver andre forskere mulighed for at følge op på din kodning i løbet af deres interviews for at udfordre og justere din teori.

Gør det nemmere at lave interviewudskrifter med Sonix 

Kodning er en vigtig del af enhver undersøgelse, der anvender kvalitative data til at udvikle en teori, en fortælling eller en konklusion. Kodningsprocessen kan være meget dybdegående, hvilket betyder, at det vil tage tid at finde det rigtige system til dig.

En vellykket interviewkodning begynder med din udskrift. Sonix er den hurtigste og mest præcise løsning til at lave transskriptioner af dine interviews. 

Hvis du vil vide, hvordan Sonix gør det nemmere at lave transskriptioner med verdens førende transskriptionssoftware, prøv det gratis nu!

Præcis, automatiseret transskription

Sonix bruger den nyeste AI til at producere automatiserede transskriptioner på få minutter.
Transskriber lyd- og videofiler på over 35 sprog.

Prøv Sonix gratis i dag

Inkluderer 30 minutters gratis transskription

da_DKDanish